Factors Affecting Intracellular Delivery and Release of Hydrophilic Versus Hydrophobic Cargo from Mesoporous Silica Nanoparticles on 2D and 3D Cell Cultures.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Desai D, Åkerfelt M, Prabhakar N, Toriseva M, Näreoja T, Zhang J, Nees M, Rosenholm JM.
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Pharmaceutics


Dokument


Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 05:04