A stab in the dark: The distance threshold of target identification in low light

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nyman T. J., Antfolk J., Lampinen J. M., Tuomisto M., Kaakinen J. K., Korkman J., & Santtila P.
Förläggare: Taylor and Francis online
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Cogent Psychology
Volym: 6
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 23

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 05:41