Den historiska bosättningen i skärgården

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Granberg
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Skärgård
Volym: 42
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 19


Nyckelord

Historiography, Local history


Dokument


Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 04:51