Stalins kokbok

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Barbara Lönnqvist
Förläggare: Garantiföreningen för Nya Argus r.f.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Nya Argus
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 128
Artikelns sista sida, sidnummer: 129


Nyckelord

Food Culture, Soviet Union

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 07:22