Baltic Science Network - Learning Experiences

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Paula Lindroos, Sinikka Suomalainen
Förläggare: Baltic Science Network
Publiceringsår: 2019


Nyckelord

Baltic Sea Region, Research cooperation

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 05:20