Activity noise in comprehensive school classrooms in Finland

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eeva Sala, Sofia Holmqvist, Leena M. Rantala, Suvi Hakala, Valdis Jonsdottir
Publiceringsår: 2013
Moderpublikationens namn: 42nd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 2013, INTER-NOISE 2013


Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 04:30