Four decades of functional community change reveals gradual trends and low interlinkage across trophic groups in a large marine ecosystem

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Törnroos, Laurene Pecuchet, Jens Olsson, Anna Gårdmark, Mats Blomqvist, Martin Lindegren, Erik Bonsdorff
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Global Change Biology
Volym: 25
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 1235
Artikelns sista sida, sidnummer: 1246


Nyckelord

Baltic Sea, Global Change


Dokument


Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 06:34