Advancing Research for the Management of Long-Lived Species: A Case Study on the Greenland Shark

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jena E. Edwards, Elizabeth Hiltz, Franziska Broell, Peter G. Bushnell, Steven E. Campana, Jørgen S. Christiansen, Brynn M. Devine, Jeffrey J. Gallant, Kevin J. Hedges, M. Aaron MacNeil, Bailey C. McMeans, Julius Nielsen, Kim Præbel, Gregory B. Skomal, John F. Steffensen, Ryan P. Walter, Yuuki Y. Watanabe, David L. VanderZwaag, Nigel E. Hussey
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Frontiers in Marine Science
Volym: 6

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:36