Secondary Folds Contribute Significantly to the Total Surface Area in the Olfactory Organ of Chondrichthyes

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sara Ferrando, Andrea Amaroli, Lorenzo Gallus, Stefano Aicardi, Davide Di Blasi, Jørgen S. Christiansen, Marino Vacchi, Laura Ghigliotti
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Frontiers in Physiology
Volym: 10

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 02:40