Kas konservatiivne ühiskonnateooria on võimalik? Sotsioloogiline ja tunnetusteoreetiline perspektiiv: Sotsioloogiline ja tunnetusteoreetiline perspektiiv

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikko Lagerspetz
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Vikerkaar
Volym: 34
Nummer: 10-11
Artikelns första sida, sidnummer: 140
Artikelns sista sida, sidnummer: 153


Abstrakt

A translation into Estonian of the article in Swedish: Är en konservativ samhällsteori möjlig? [Is a Conservative Social Theory possible?] (2019)


Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 01:21