SSB och VBT – två nya benämningstest för finlandssvenska 6–12-åringar

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Salmi P., Plyhm L., Risberg A.-K., Vataja P., Laine M.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: NMI-Bulletin
Volym: 29
Artikelns första sida, sidnummer: 92
Artikelns sista sida, sidnummer: 102

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 05:13