Till alla er som vill fira en värdig forneldsnatt har jag ett tips: Ta ert Östersjöansvar och anlägg brasorna på sådana ställen att det är möjligt att avlägsna den utbrunna och näringsrika askan och placera den högre upp på land där näringsämnena kommer till nytta

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sonja Salovius-Laurén
Publisher: FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTEN
Publication year: 2019
Journal: Åbo Underrättelser
Journal acronym: ÅU
Issue number: 30 augusti


Last updated on 2020-01-06 at 05:27

Share link