Till alla er som vill fira en värdig forneldsnatt har jag ett tips: Ta ert Östersjöansvar och anlägg brasorna på sådana ställen att det är möjligt att avlägsna den utbrunna och näringsrika askan och placera den högre upp på land där näringsämnena kommer till nytta

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sonja Salovius-Laurén
Förläggare: FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTEN
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Åbo Underrättelser
Tidskriftsakronym: ÅU
Nummer: 30 augusti


Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:46