Lignin-Based Foams as Insulation Materials: A Review

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vebi Mimini, Vasken Kabrelian, Karin Fackler, Hubert Hettegger, Antje Potthast, Thomas Rosenau
Förläggare: De Gruyter
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Holzforschung
Volym: 73
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 117
Artikelns sista sida, sidnummer: 130

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 03:42