Att slå näsan av Zlatan

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carl Nylander, Lars Berggren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: ICO Iconographisk post
Tidskriftsakronym: ICO
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 98
Artikelns sista sida, sidnummer: 101

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 04:22

Dela länk