A Supramolecular Platform for the Introduction of Fc-Fusion Bioactive Proteins on Biomaterial Surfaces

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matilde Putti, Simone M. J. de Jong, Oscar M. J. A. Stassen, Cecilia M. Sahlgren, Patricia Y. W. Dankers
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: ACS Applied Polymer Materials
Volym: 1
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 2044
Artikelns sista sida, sidnummer: 2054


Dokument


Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 03:06