Recension av Bo Eriksson: Bestiarium. En medeltida djurbok, Stockholm (Dialogos) 2009 och 2017; ”Bestiarium – djur på medeltida vis I–V” (https://tidsresan.nu) 2017; Monster. En världs-historia om det skrämmande (Natur & Kultur) 2016; Monsterbestiarium (med illustra- tioner av Lina Blixt, Natur & Kultur) 2018.Omslaget till Monsterbestiarium, utgiven av Natur & Kultur 2018,med text av Bo Eriksson och illustrationer av Lina Blixt. Det imiterade läder-omslaget i sen 1800-talsstil pryds av draken Fafner i Blixts tappning

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: ICO Iconographisk post
Tidskriftsakronym: ICO
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 74
Artikelns sista sida, sidnummer: 85

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 04:30