Det 26. Nordiska Ikonografiska Symposiet

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren, Annette Landen
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: ICO Iconographisk post
Tidskriftsakronym: ICO
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 64

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 07:24