ICO Iconographisk Post. 2018: 3-4

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren, Annette Landen
Redaktörer: Lars Berggren, Annette Landen
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: ICO Iconographisk post
Nummer i serien: 3-4
ISSN: 2323-5586

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 06:14