Recension av Maria Cinthio & Anders Ödman (förf. och red.): Vägar mot Lund. En antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna. Historiska media, Lund 2018.

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lars Berggren
Place: Åbo
Publication year: 2018
Journal: ICO Iconographisk post
Journal acronym: ICO
Issue number: 1-2
Start page: 65
End page: 70

Last updated on 2020-30-03 at 04:10