Recension av Maria Cinthio & Anders Ödman (förf. och red.): Vägar mot Lund. En antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna. Historiska media, Lund 2018.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: ICO Iconographisk post
Tidskriftsakronym: ICO
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 70

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 03:57