ICO Iconographisk Post. 2018: 1-2

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren, Annette Landen
Redaktörer: Lars Berggren, Annette Landen
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: ICO Iconographisk post
Nummer i serien: 1-2
ISSN: 2323-5586

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 02:56