Synthesis and Evaluation of Anisomelic acid-like Compounds for the Treatment of HPV-Mediated Carcinomas

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Senthilkumar R, Brusentsev Y, Paul P, Marimuthu P, Cheng F, Eklund PC, Eriksson JE
Förläggare: Nature Publishing Group
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Scientific Reports
Volym: 9
eISSN: 2045-2322


Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:57