Kommuninvånarenkäten i Närpes 2019: Resultatrapport

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Karv, Kim Strandberg
Förläggare: Närpes stad
Förlagsort: Närpes
Publiceringsår: 2019
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 27


Abstrakt

Offentlig rapport kring enkätresultaten i Närpes kring en eventuell kommunsamgång med Kaskö stad.


Nyckelord

Public administration, Survey


Dokument


Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 03:01