Radical (and populist) parties in European governments: How do they get in?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Fagerholm
Förläggare: Brill
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Populism
Volym: 3
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 64
eISSN: 2588-8072


Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 06:00