Designing biochar properties through the blending of biomass feedstock with metals: impact on oxyanions adsorption behavior

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alba Dieguez-Alonso, Andrés Anca-Couce, Vladimír Frišták, Eduardo Moreno-Jiménez, Markus Bacher, Thomas D. Bucheli, Giulia Cimò, Pellegrino Conte, Nikolas Hagemann, Andreas Haller, Isabel Hilber, Olivier Hussoni, Claudia I. Kammann, Norbert Kienzl, Jens Leifeld, Thomas Rosenau, Gerhard Soja, Hans-Peter Schmidt
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Chemosphere
Volym: 214
Artikelns första sida, sidnummer: 743
Artikelns sista sida, sidnummer: 753

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:49