Structural Elucidation of Fucoidan from Cladosiphon okamuranus (Okinawa mozuku)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Seng Joe Lim, Wan Mustapha Wan Aida, Sonja Schiehser, Thomas Rosenau, Stefan Böhmdorfer
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Food Chemistry
Volym: 272
Artikelns första sida, sidnummer: 222
Artikelns sista sida, sidnummer: 226


Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 08:03