Phytochemical and biological activities of Silene viridiflora extractives. Development and validation of a HPTLC method for quantification of 20-hydroxyecdysone

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nilufar Z.Mamadalieva, Stefan Böhmdorfer, Gokhan Zengin, Markus Bacher, Antje Potthast, Davlat Kh. Akramov, Abdulaziz Janibekov, Thomas Rosenau
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Industrial Crops and Products
Volym: 129
Artikelns första sida, sidnummer: 524
Artikelns sista sida, sidnummer: 548

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:57