Compatibility of Kraft Lignin, Organosolv Lignin and Lignosulfonate with PLA in 3D Printing

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vebi Mimini, Eva Sykacek, Sharifah Nurul Ain Syed Hashim, Julian Holzweber, Hubert Hettegger, Karin Fackler, Antje Potthast, Norbert Mundigler, Thomas Rosenau
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Wood Chemistry and Technology
Volym: 39
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 30

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 03:56