Barn och feminister, måste det verkligen vara en utopi?

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Nina Nyman
Publisher: Utgivarföreningen för tidskriften Astra r.f.
Publication year: 2019
Journal: Astra nova
Journal acronym: Astra
Issue number: 4
Start page: 8
End page: 9

Last updated on 2020-04-04 at 06:26

Share link