Rättsstatlighet, god förvaltning och ämbetsansvar vid automatiserat beslutsfattande

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Förläggare: Juridiska Föreningen i Finland
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
Tidskriftsakronym: JFT
Volym: 155
Nummer: 5-6
Artikelns första sida, sidnummer: 267
Artikelns sista sida, sidnummer: 302


Abstrakt

Artikeln granskar framför allt grundlagsutskottets och biträdande justitieombudsmannens ställningstaganden beträffande automatiserat beslutsfattande och ställer förslag till vad som borde ingå i allmän förvaltningslagstiftning angående automatiserat beslutsfattande.


Nyckelord

decision-making

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 07:11