Soft cellulose II nanospheres:: Sol–gel behaviour, swelling and material synthesis

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marco Beaumont, Sabine Rosenfeldt, Blaise L. Tardy, Claudia Gusenbauer, Alexey Khakalo, Nonappa, Martina Opietnik, Antje Potthast, Orlando J. Rojas, Thomas Rosenau
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Nanoscale
Volym: 11
Nummer: 38
Artikelns första sida, sidnummer: 17773
Artikelns sista sida, sidnummer: 17781

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:06