The State’s Response to Wrecks Causing Environmental Risks: a Comparison of Roles and Responsibilities of the North European “Intervention Enforcers”

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Förläggare: Scandinavian Institute of Maritime Law, the University of Oslo
Förlagsort: Oslo
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Marius
Nummer: 522
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 51


Abstrakt

A review of how the 1966 Intervention Convention has been incorporated in the administrative structures and in the administrative law of Finland, Sweden and Denmark with a view to the protection of the marine environment from oil and chemical pollution.


Nyckelord

environmental control, Public administration


Dokument


Senast uppdaterad 2020-06-08 vid 07:50