Porous lyocell powders as sound absorbers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marco Beaumont, Blasius Buchegger, Sven F. Plappert, Jean-Marie Nedelec, Martina Opietnik, Antje Potthast, Thomas Rosenau
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Cellulose
Volym: 26
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 683
Artikelns sista sida, sidnummer: 686


Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:15

Dela länk