Photodynamic Antimicrobial Cellulosic Material through Covalent Linkage of Protoporphyrin IX onto Lyocell Fibers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fereshteh Fadavi, Ali Abdulkhani, Yahya Hamzeh, Markus Bacher, Markus Gorfer, Dragana Bandian, Thomas Rosenau, Hubert Hettegger
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Wood Chemistry and Technology
Volym: 39
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 74


Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 03:04