A New Reading of the Animal Apocalypse of 1 Enoch. All Nations Shall be Blessed. [Review of] Olson, Daniel C. A New Reading of the Animal Apocalypse of 1 Enoch: "All nations shall be blessed". Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha 24. Leiden: Brill, 2013.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stefan Green
Förläggare: Svenska Exegetiska Sällskapet
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Svensk exegetisk årsbok
Tidskriftsakronym: SEÅ
Volym: 84
Artikelns första sida, sidnummer: 240
Artikelns sista sida, sidnummer: 243

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 04:04