Business models for MTC in 5G

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Greta Nyström, Wilhelm Barner-Rasmussen, Sofia Essén
Förläggare: Wireless for Verticals (WIVE)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2019


Nyckelord

5G, Business models

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:41