Data-based experiment design to maximize information for MIMO system identification

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kurt-Erik Häggblom
Redaktörer: Esko Juuso
Förläggare: Suomen Automaatioseura ry / Finnish Society of Automation
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Automaatiopäivät 23
ISBN: 978–952-5183-54-2


Nyckelord

data-based design, experiment design, ill-conditioned systems, multivariable systems, system identification


Dokument


Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 04:43