Boundaries of Jewish Identities in Contemporary Finland [Editorial]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mercédesz Czimbalmos, Dóra Pataricza
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Nordisk judaistik
Tidskriftsakronym: NJ
Volym: 30
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 7


Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 05:50