EACH (Excellence in Analytical Chemistry), an Erasmus Mundus Joint Programme: progress and success

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Leito I, Teearu A, Bobacka J, Randon J, Bergquist J
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Tidskriftsakronym: ANAL BIOANAL CHEM
Volym: 411
Artikelns första sida, sidnummer: 5913
Artikelns sista sida, sidnummer: 5921
Antal sidor: 9
ISSN: 1618-2642

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 03:44