Att sjunga i kör. [Recension av] Pirjo Nenola. 2019. Kuorolaulaminen Suomessa. Etnografinen tutkimus performanssista. Jyu dissertations 81. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 249 sivua

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lena Marander-Eklund
Publisher: Kansantietouden tutkijain seura
Place: Jyväskylä
Publication year: 2019
Journal: Elore
Volume number: 26
Issue number: 2
Start page: 131
End page: 133
eISSN: 1456-3010


Keywords

Ethnology, Music, singing

Last updated on 2020-31-03 at 09:34