Black Books in Norway. [Review of] Ane Ohrvik, Medicine, Magic and Art in Early Modern Norway. Conceptualizing Knowledge. Palgrave Macmillan, London 2018. 302 pp. Ill. ISBN 978-1-137-46741-6

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Artikelns första sida, sidnummer: 262
Artikelns sista sida, sidnummer: 264

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 05:46