Styrutmaningar i skolans mål och resultatuppföljning

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Skoog M.
Editors: Lövstedt J.
Publication year: 2015
Publisher: Studentlitteratur
Book title: Ledarskap i skolan- scener från en skollednings vardag
Number in series: 11

Last updated on 2020-18-02 at 04:44