Digital Coaching to Make Fuzzy Real Options Methods Viable for Investment Decisions

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christer Carlsson
Redaktörer: FUZZ-IEEE 2019
Publiceringsår: 2019
Förläggare: IEEE International Conference on Fuzzy Systems
Moderpublikationens namn: FUZZ-IEEE 2019 Proceedings, New Orleans 2019
Artikelns första sida, sidnummer: 406
Artikelns sista sida, sidnummer: 411
eISBN: 978-1-5386-1728-1/19

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 07:45