Combining ANFIS and Digital Coaching for Good Decisions in Industrial Processes

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christer Carlsson
Redaktörer: Kearfott R., Batyrshin I., Reformat M., Ceberio M., Kreinovich V
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Springer, Cham
Moderpublikationens namn: Fuzzy Techniques: Theory and Applications
Seriens namn: Advances in Intelligent Systems and Computing
Nummer i serien: 1000
Artikelns första sida, sidnummer: 190
Artikelns sista sida, sidnummer: 200
ISBN: 978-3-030-21919-2

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 03:06