Global geographical and historical overview of cyanotoxin distribution and cyanobacterial poisonings

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Z. Svirčev, D. Lalić, G. Bojadžija Savić, N. Tokodi, D. Drobac Backović, L. Chen, J. Meriluoto, G. A. Codd
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Archives of Toxicology
Volym: 93
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 2429
Artikelns sista sida, sidnummer: 2481


Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 03:57