Elegantisti entisajan puutarhoista ja kasveista [book review]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Ilmakunnas
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Historiallinen Aikakauskirja
Volym: 117
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 451
Artikelns sista sida, sidnummer: 452

Senast uppdaterad 2020-16-02 vid 05:14