Det etiska sjukdomsbegreppet - ett nytt sätt att förstå vårdidén

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Åsa Slotte
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 51
Artikelns sista sida, sidnummer: 60


Abstrakt

Lectio on how to understand heath care and our diagnostic system through my main idea- the ethical concept of illness.


Dokument


Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 07:50

Dela länk