Bevara mig från cynismen [Kolumn]

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman
Redaktörer: Pian Wistbacka
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Åbo Underrättelser
Förläggare: Fontana Media
Moderpublikationens namn: Buren. Årsbok för Borgå stift 2019
Nummer: 24.3.2019
ISBN: 978-951-550-855-3


Nyckelord

Jewish Studies, Pirkei Avot


Dokument


Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:33