Musik och makt. Kammarmusikfestivalen RUSK tar pulsen på samhället

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaj Ahlsved
Förläggare: Suomen Säveltäjät ry
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Kompositio
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 12
eISSN: 1799-8441


Nyckelord

Christoffer Sundqvist, festival, festivals, musikfestival, Outi Tarkiainen, Rusk Kammarmusik, Sebastian Fagerlund

Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 05:43